Szybka ścieżka

Szybka ścieżka klubowy kolega Agaty, czyli poddziałanie 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa jest szansą na pozyskanie środków dla firm z sektora MŚP, a więc tych, które spełniają kryteria mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. W jej ramach możliwe jest uzyskanie dofinansowania, które przeznaczyć można na realizację projektów obejmujących badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe.

Z kwestii formalnych, poza przynależnością do wspomnianego wyżej sektora MŚP, konieczne jest także zobowiązanie się przedsiębiorcy do wdrożenia wyników prac B+R (prac badawczo-rozwojowych), które udało się osiągnąć w ramach tegoż projektu, współfinansowanego ze środków pochodzących z Szybkiej ścieżki.

Innowacyjne przedsiębiorstwa podwalinami innowacyjnej gospodarki

Rozwój innowacyjnych firm nie tylko przekłada się wprost na budowanie innowacyjnej gospodarki, stanowi również jedno z filarów Planu na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Ponieważ jest to program ogólnokrajowym, także Szybka ścieżka dostępna jest dla przedsiębiorców działających na terenie całego kraju, bez względu na województwo.

Dysproporcja jest zauważalna jednak przy rozdziale środków. Wymagane jest bowiem by dla projektów realizowanych na Mazowszu, minimalna wartość przedsięwzięcia wynosiła 5 milionów złotych. W przypadku pozostałych województw próg ten jest niższy, wynosi bowiem 2 miliony złotych.

 

Autor zdjęcia: perzonseowebbyra